O nama

Trag fondacija okuplja ljude koji veruju da male promene mogu da naprave veliku razliku. Verujemo u želju i sposobnost građana i građanki da budu inicijatori pozitivnih promena u svojim zajednicama.

 

Nudeći im podršku u vidu znanja i sredstava, podstičemo i podržavamo njihovo aktivno uključivanje u poboljšanje života u Srbiji. Trudimo se da svakodnevno zajedničkim snagama radimo na stvaranju pravednijeg i otvorenijeg društva.

Pratite naš rad

Produžen konkurs za novi ciklus programa POKRET POLET

Otvoren je konkurs za novi ciklus programa javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet! Program je pokrenut je sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Program sprovodi, uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Ko može da se prijavi?

Organizacije civilnog društva koje žele da se prijave za navedeni program podrške javnom zagovaranju u zajednici neophodno je da ispune osnovne uslove za prijavu: 

  • organizacija civilnog društva, udruženje građana, mreža organizacija, sindikat, fondacija ili zadužbina mora biti registrovana pre 1. avgusta 2021. godine u Agenciji za privredne registre Srbije; 
  • sedište organizacije civilnog društva mora biti na teritoriji lokalne samouprave (grad, opština) za koju se podnosi predlog projekta, osim u situacijama kada se zagovara na okružnom, regionalnom i/ili nacionalnom nivou.
  • Ukoliko se prijavi mreža organizacija, organizacije članice mreže implementiraju kampanje u svojim lokalnim zajednicama i deluju na nacionalnom nivou; organizacija civilnog društva se može prijaviti samo sa jednim predlogom projekta za jednu temu konkursa.

Napomena: Konkurs nije otvoren za državne institucije i jedinice lokalne samouprave, druga vladina tela, partijske i verske organizacije, kao ni za neformalne grupe.

Koji je tematski okvir konkursa? 

Organizacije civilnog drušva mogu se prijaviti za jednu od tri ključne teme konkursa: 

  • unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa, 
  • unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa ili  
  • osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga.

Šta uključuje program podrške organizacijama civilnog društva?

Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće:  

  • finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 15.000 EUR za 12 meseci trajanja projekta;
  • programe obuka namenjene unapređenju procesa javnog zagovaranja;
  • podršku istraživanju javnih politika od strane multidisciplinarnih timova mladih istraživača, kao i tematsko mentorstvo iz ključnih oblasti poziva i komunikacija i
  • umrežavanje, razmenu iskustava i promociju inicijativa kroz različite kanale komunikacije i događaje.

Više informacija o tematskim prioritetima, aktivnostima koje podržavamo kroz program Pokret Polet i uslovima konkursa Zagovarači promena koji sprovodimo u okviru pomenutog programa, možete pronaći u dokumentDetaljnom tekstu konkursa, kao i na zvaničnom sajtu programa.

Način prijavljivanja na konkurs

U cilju prijavljivanja na konkurs za program podrške javnom zagovaranju, neophodno je da sve zainteresovane organizacije popune onlajn prijavni formular, u okviru kog će priložiti i popunjen okvirni budžet projekta. Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Kako biste se bolje pripremili za popunjavanje onlajn formulara, možete preuzeti word verziju formulara i u njoj pripremiti sve odgovore pre zvanične prijave preko onlajn formulara. Dodatno, možete preuzeti i primer za popunjavanje budžeta.

Rok za podnošenje onlajn koncepta projekta je utorak, 12. septembar 2023. godine, do 23:59 časova.

Za sve dodatne konsultacije i pitanja u vezi sa programom i prijavom na konkurs možete nas kontaktirati putem i-mejl adrese politike@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 8. septembra 2023. do 12 časova.

No Comments

Post A Comment