O nama

Trag fondacija okuplja ljude koji veruju da male promene mogu da naprave veliku razliku. Verujemo u želju i sposobnost građana i građanki da budu inicijatori pozitivnih promena u svojim zajednicama.

 

Nudeći im podršku u vidu znanja i sredstava, podstičemo i podržavamo njihovo aktivno uključivanje u poboljšanje života u Srbiji. Trudimo se da svakodnevno zajedničkim snagama radimo na stvaranju pravednijeg i otvorenijeg društva.

Pratite naš rad

Održan je komunikacioni trening za istraživače i organizacije

Krajem januara, nastavili smo sa aktivnostima u okviru trogodišnjeg programa javnog zagovaranja u zajednici „Pokret Polet“. Ovog puta, tokom trodnevnog okupljanja (od 23. do 25. januara), u fokusu su bili komunikacijski aspekti kampanji javnog zagovaranja, a podršku učesnicima, istraživačima i organizacijama, pružao je tim Panda komunikacija iz Zagreba.

Pored upoznavanja sa osnovnim komunikacionim principima i digitalnim komunikacijama u kontekstu javnih komunikacija, Milan Koštro i Matej Radnić su sa učesnicima posvetili vreme praktičnim vežbama javnog nastupa, održavanja i vođenja panel diskusija, kao i storytelling-u u različitim formatima. 

Učesnici su imali priliku da se posvete određivanju ciljnih grupa, kojima se u svojim kampanjama i projektima obraćaju, komunikacijskim porukama i njihovim prilagođavanjem za potrebe svake pojedinačne kampanje. Učili su o karakteristikama i razlikama između tradicionalnih i digitalnih medija i različitim aspektima uspešne prezentacije. 

Cilj treninga bio je da organizacije civilnog sektora i mladi istraživači, sa kojima sarađuju na ovom programu, povećaju svoje kapacitete i unaprede veštine komunikacije i umrežavanja, u cilju promovisanja sopstvenih projekata i inicijativa.Ovim događajem završen je program obuka namenjen grupi mladih istraživača i podržanih organizacija civilnog društva. U narednom periodu, oni će udruženo nastaviti sa aktivnostima javnog zagovaranja, dok Trag fondacija priprema plan promocije njihovih inicijativa.

Program Pokret Polet finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku (CSP) i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Foto: Jakov Simović

No Comments

Post A Comment