O nama

Trag fondacija okuplja ljude koji veruju da male promene mogu da naprave veliku razliku. Verujemo u želju i sposobnost građana i građanki da budu inicijatori pozitivnih promena u svojim zajednicama.

 

Nudeći im podršku u vidu znanja i sredstava, podstičemo i podržavamo njihovo aktivno uključivanje u poboljšanje života u Srbiji. Trudimo se da svakodnevno zajedničkim snagama radimo na stvaranju pravednijeg i otvorenijeg društva.

Pratite naš rad

Odabrane su organizacije za učešće u programu javnog zagovaranja Pokret Polet

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici #PokretPolet. 

Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. Podržani projekti su usmereni na teme poput unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite, poboljšanja položaja osetljivih grupa i njihovog zapošljavanja, unapređenja radnih prava, kao i osnaživanja socijalnog preduzetništva i podsticanja inovacija socijalnih usluga.

Organizacije koje će učestvovati u drugom ciklusu programa #PokretPolet su:

Ahondroplazija Srbija – Little People of Serbia

Beogradski centar za ljudska prava|BCHR

NGO BE ACTIVE 16

Gender knowledge hub

Udruženje građana Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.

Tim 42

KO GRADI GRAD

Udruženje “Putokaz Kragujevac”

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Udruženje žena “Lav”

U okviru ekspertske podrške, program #PokretPolet na inovativan način uključuje i mlade – istraživače starosti do 30 godina (studente, diplomce ili postdiplomce fakulteta društvenih nauka) koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica. U saradnji sa njima, organizacije će projekte realizovati u mestima u kojima se nalazi njihovo sedište (grad, opština), odnosno u lokalnim zajednicama, za mreže organizacija čije će članice raditi na implementaciji projekta.

No Comments

Post A Comment